Uputstvo za plaćanje pretplate

Hvala vam što ste se pretplatili na moj sajt. Vaš nalog na sajtu i pristup svim sadržajima biće aktivan nakon što izvršite plaćanje pretplate. Plaćanje možete izvršiti opštom uplatnicom putem bilo koje banke ili pošte, ili putem E bankinga.

Instrukcije za plaćanje:

Uplatilac: Vaše ime i adresa
Svrha uplate: Uplata
Primalac: Darko Tadić, Cvijićeva 93, Beograd
Iznos: = uplatite iznos pretplate koju ste odabrali
Broj računa: 205-9001018495383-76 Komercijalna banka AD
Poziv na broj: nije potrebno

Ovi podaci će birti automatski poslati i na vašu Email adresu.