Radionice ličnog rasta i razvoja

Upoznajte sebe

Teško je znati ko si, gde treba da ideš ili kako treba da stigneš tamo, osim ako ne znaš odakle si došao. Ako imate stara sećanja, koja još uvek prodiru u vaše misli ili koja još uvek izazivaju emocije kao što su strah, žaljenje, stid ili zbunjenost.

Osmislite sadašnjost

Ako se to dešava, to znači da vaš um još nije bio u stanju da u potpunosti obradi vaša prošla iskustva i da oblasti mozga povezane sa negativnim emocijama još uvek smatraju da su prošli događaji u pitanju nerešene pretnje.

Kreirajte budućnost

Pisanje je lekovito jer vam omoguća da uradite dubinsku analizu negativnih i pozitivnih elemenata vaše ličnosti, odnosno vaših mana i vaših vrlina. Radionice pisanja su idelan metod za lični rast i razvoj.